10. septembra 2009

II. zmena pre rok 2009

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 141/0909. I. BEŽNÝ  ROZPOČET 100    DAŇOVÉ PRÍJMY    2 060 517 110      DANE Z PRÍJMOV A KAP.MAJETKU    1 714 697 111003    Výnos dane z […]
23. apríla 2009

I. zmena pre rok 2009

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 74/0904 I. BEŽNÝ  ROZPOČET 100    DAŇOVÉ PRÍJMY    2 255,50 € 110      DANE Z PRÍJMOV A KAP.MAJETKU    1 909,68 € 111003    Výnos dane z […]
4. decembra 2008

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2009

Rozpočet bol schválený uznesením č. 299/0812 I. BEŽNÝ  ROZPOČET v tis. € 100    DAŇOVÉ PRÍJMY    2 211,38 € 110      DANE Z PRÍJMOV A KAP.MAJETKU    1 865,56 € 111003    Výnos […]