9. septembra 2010

II. zmena rozpočtu pre rok 2010

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 145/1009 I. BEŽNÝ ROZPOČET 100     DAŇOVÉ PRÍMY     1 792 277 110     DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU     1 460 837 […]
19. mája 2010

I. zmena rozpočtu pre rok 2010

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č. 97/1005 I. BEŽNÝ ROZPOČET 100    DAŇOVÉ PRÍMY     1 997 689 110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 666 249 111003    Výnos dane […]
3. decembra 2009

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2010

Rozpočet bol schválený uzneseniím č. 214/0912 I. BEŽNÝ ROZPOČET 100    DAŇOVÉ PRÍMY     2 058 857 110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 714 697 111003    Výnos dane z […]