11. októbra 2011

II. zmena rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2011

II. zmena rozpočtu 2011.pdf 100 DAŇOVÉ PRÍMY 2 010 872 110 DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU 1 704 215 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 704 […]
14. apríla 2011

I. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2011

Zmena rozpočtu bola schválená uznesením č.64/1104 I. BEŽNÝ ROZPOČET 100    DAŇOVÉ PRÍMY     2 055 812 110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 729 612 111003    Výnos dane z […]
4. novembra 2010

Rozpočet mesta Kremnica pre rok 2011

Rozpočet bol schválený uznesením č. 199/1011 I. BEŽNÝ ROZPOČET Položka    Bežné príjmy    Rozpočet v € 100    DAŇOVÉ PRÍMY     2 042 597 110    DANE Z PRÍJMOV A KAP. MAJETKU    1 […]