primátorka

21. novembra 2014

Kremnická radnica získala cenu Kultúrna pamiatka roka 2013

V deviatom ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka odovzdalo Ministerstvo kultúry SR štyri tituly – ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka 2013. Jednu z cien dostalo aj mesto Kremnica. V súťažnej kategórii obnova […]
14. februára 2014

Primátorka na protest opustila rokovanie mestského zastupiteľstva

Primátorka nesúhlasila s rozpočtom, ktorý obsahuje úver vo výške 250 000 € a nesúhlasila ani s prerozdelením dotácie od ministerstva financií na obnovu kultúrnych pamiatok. Po protestnom odchode primátorky si […]
14. novembra 2013

Príhovor primátorky Zuzany Balážovej k 685. výročiu mesta Kremnica

Vážené dámy, vážení páni, milí hostia! Naše mesto získalo mestské, banské a minciarske výsady od Karola Róberta z Anjou pred 685 rokmi. Tých 685 rokov bolo rokmi úspešnými, ale aj rokmi úpadku, […]
25. októbra 2013

Termín a čas konania zastupiteľstiev môžu určovať poslanci

Okresná prokuratúra dala za pravdu poslancom, ktorí si v Rokovacom poriadku ustanovili, že zasadnutia mestského zastupiteľstva sa budú konať spravidla vo štvrtok so začiatkom od 15,30 hodiny. Na okresnú prokuratúru […]
14. augusta 2013

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie

Primátorka mesta Zuzana Balážová vysvetľuje svoje postoje a konanie: “V snahe upokojiť emócie a nájsť cestu ku štandardnému fungovaniu samosprávy Kremnice, som sa listom obrátila na poslancov mestského zastupiteľstva v […]
7. augusta 2013

Aktualizované: Poslanci sa nezúčastnili ani ďalšieho mestského zastupiteľstva

Svoju neúčasť na dnešnom zastupiteľstve dnes ospravedlnilo jedenásť z trinástich poslancov, väčšinou z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Primátorka tento argument odmieta a prístup poslancov považuje za nenáležitý. Poslanci žiadajú zvolať mimoriadne […]
25. júla 2013

Mestské zastupiteľstvo sa v netradičnom čase nezišlo

Po tom, čo júlové zasadnutie mestského zastupiteľstvo demonštratívne opustilo desať poslancov, primátorka zvolala ďalšie zastupiteľstvo na netradičný čas – o deviatej ráno. Zúčastnili sa ho však iba traja poslanci, ostatní […]
14. júna 2013

Protipovodňové opatrenia už nevadia banskému úradu ani ekológovi

Rok od vybudovania kritizovaných vodozádržných jazierok na Kalvárii sa ukazuje, že ich kritika bola neoprávnená. Jaroslav Slašťan konštatuje, že na mieste bujnie život a banský úrad vydal záväzné stanovisko, v […]