17. augusta 2011

Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb

Každý podnikateľský subjekt je povinný pred začatím prevádzkovania obchodu alebo prevádzky služieb na území mesta Kremnica požiadať Mestský úrad o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb formou písomnej žiadosti. […]