1. apríla 2016

Aktuálna informácia pre daňovníkov miestnych daní v roku 2016

Rozhodnutia na daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad na rok 2016 si môžu daňovníci / poplatníci prevziať osobne od 13. apríla 2016 do 15. mája 2016 na Mestskom […]
4. januára 2016

Miestne dane od nového roka ponovom

Od prvého januára sa zmenil poplatok za ubytovanie a výška dane za užívanie verejného priestranstva. Na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v novembri poslanci odsúhlasili nové znenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych daniach. […]
31. augusta 2015

Druhá splátka dane je splatná do 30. septembra

Vážení daňovníci dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za odpady, druhá splátka dane a poplatku je splatná do 30. septembra 2015. Daň a poplatok je možné uhradiť prevodom na účet vo formáte […]
7. mája 2014

Informácia pre daňovníkov miestnych daní

Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za odpad na rok 2014 sa inkasuje v hotovosti od mesiaca apríl 2014 na Mestskom úrade v Kremnici, č.d. 3, na prízemí. […]
4. novembra 2013

Za neuhradenie dane hrozí exekučné konanie

Vážení daňovníci dane z nehnuteľností a dane za psa, lehota na zaplatenie miestnych daní uplynula 30. septembra 2013. Ako aj po minulé roky, prevažná časť  daňovníkov dodržiava platobnú disciplínu, uhradí  dane v lehote […]
8. apríla 2013

Dane a poplatky

Vážení občania, oznamujeme Vám, že rozhodnutia na daň z nehnuteľností a za psa, poplatok za odpady si môžete osobne prevziať v budove Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica, kancelária číslo […]
7. januára 2013

Poplatok za odpady v roku 2013

Sadzba poplatku pre rok 2013 sa od roku 2008 nemení, to znamená, že pre zdaňovacie obdobie 2013 je 0,0545 € na osobu a kalendárny deň (0,0545 x 365 = 19,8925 […]
18. decembra 2012

Zmeny v platení miestnych daní pre rok 2013

Zmeny niektorých zákonov upravujúcich miestne dane, ako aj proces správy daní v priebehu roka 2012, si vyžiadali aj iný postup pri priznávaní, vyrubovaní a platení miestnych daní v roku 2013. […]