domov dôchodcov

28. mája 2012

Klikni na to….

Pod týmto názvom sa v mesiacoch apríl a máj uskutočnil v Knižnici Jána Kollára v Kremnici už druhýkrát, malý počítačový cyklus pre seniorov, ktorí sa rozhodli popasovať a spriateliť s […]
25. mája 2012

Seniori trénovali pamäť

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vzhľadom na rýchlejšie starnutie občanov a občianok Európskej únie a narastajúci počet starších ľudí. Celkovým cieľom […]
19. októbra 2011

Členská schôdza DIAKREM

ZO zväzu diabetikov Slovenska DIAKREM Kremnica oznamuje všetkým obyvateľom Kremnice, že každú stredu meria glykémiu v Klube dôchodcov v Kremnici. Pre členov klubu a zväzu diabetikov bezplatne, pre ostatných za […]
1. októbra 2011

Október – Mesiac úcty k starším

Čašou čerstvej vody občerstvíme smädného, pohľadom láskavým potešíme smutného preukázanou láskou a pomocou si uctíme starého človeka. Je Október čas, keď by mal každý prejaviť väčšiu úctu tým skôr narodeným. Je […]