elektrina

23. marca 2016

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania spojeného s konaním o zmene stavby pred dokončením a nariadenie ústneho pojednávania. Spoločnosť Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO 36442151, […]