financie

6. júla 2015

Poslanci prerozdelili prostriedky z rezervného fondu

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci prerozdelili finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. Z pôvodných 360 918 € ostalo v rezervnom fonde 54 285 €. Mestské zastupiteľstvo prerozdelilo spolu 306 633 €. Na splácanie istín úverov […]
9. novembra 2012

Problém s vykurovaním základnej školy na Angyalovej ulici je vyriešený

Začiatok vykurovacieho obdobia zastihol základnú školu s pokazeným vykurovacím systémom, z ktorého unikala voda. Problém sa podarilo odstrániť ešte do prvých mrazov. Problém s únikom vody z teplovodného systému na […]
8. novembra 2012

Budova Základnej umeleckej školy má novú strechu

Mesto Kremnica investovalo do výmeny strešnej krytiny na budove Základnej umeleckej školy Jána Levoslava Bellu 40 tisíc Eur. Do učební už zatekať nebude. Popritom si škola za našetrené peniaze vymenila […]
5. novembra 2012

Primátorka: Mestá a obce šetria už od roku 2009, ale o štáte sa to povedať nedá

Predseda vlády Robert Fico podpísal v októbri so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok […]
22. októbra 2012

Zápisnica č. 10/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 22. októbra 2012

Zápisnica č. 10/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 22. októbra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. […]
17. septembra 2012

Zápisnica č. 9/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 17. septembra 2012

Zápisnica č. 9/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 17. septembra 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Ing. Dáša Olesová, Peter Chren, Ing. Eva Ihringová […]
20. augusta 2012

Zápisnica č. 8/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta zo dňa 20. augusta 2012

Zápisnica č. 8/2012 zo zasadnutia Komisie ekonomickej a majetku mesta pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 20. augusta 2012 Prítomní Ing. Beáta Kirková, Ing. Klára Popová, Marián Vojtko, Ing. […]
10. júla 2012

Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu

Zmena štátnych dotácií v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. § 14 ods. 1 Rozpočtové opatrenie č. 1 k I. zmene rozpočtu vo formáte PDF I. Bežný rozpočet Položka Bežné príjmy […]