hospodárenie

13. septembra 2012

Policajné vyšetrovanie preukázalo príkladné hospodárenie Mestských lesov Kremnica

Občan mesta Kremnica Vladimír Hudec poslal vedeniu mesta svoje návrhy na zlepšenie hospodárenia v mestských lesoch, keď však jeho návrhy riaditeľ mestských lesov neprijal, Hudec podal na generálnu prokuratúru trestné […]
24. apríla 2012

Hospodárenie mesta Kremnica v roku 2011 na výbornú

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 18. 4. 2012 schvaľovali poslanci správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011, správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Kremnica za […]
4. januára 2012

Aký bol rok 2011 a čo nás čaká v roku 2012

Obdobie vianočných a novoročných sviatkov využívam na bilancovanie predchádzajúceho roka a snažím sa odhadnúť budúcnosť. Ťažké je to v rodine, ešte ťažšie v živote a hospodárení mesta. Financie Na mimoriadnom […]
2. septembra 2011

Je rozumné čerpať eurofondy?

Mesto Kremnica doposiaľ realizovalo päť veľkých projektov z fondov EU, na ktoré získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 4 milióny EUR a ďalšie projekty sú rozpracované. V ostatnom […]