interpelácie

23. septembra 2014

Interpelácie poslancov z 18.septembra 2014

M. Vojtko – poďakoval Ing. Mutňanskej za pokosený chodník na ROH – poďakoval Bc. Groschovi za odpoveď ohľadom osvetlenia chodníka na ROH a požiadal ho dať to do rozpočtu mesta […]
27. júna 2014

Interpelácie poslancov MsZ z 19. júna 2014

Viera Mišíková – požiadala o osadenie tabuľky Zákaz vodenia psov na detské ihrisko na Ul. J. Horvátha – oddeliť plotom spodok ihriska od potoka – požiadala mesto, aby listom oslovilo […]
21. mája 2014

Interpelácie poslancov z 15. mája 2014

D. Privalinec – poprosil udeliť slovo obyvateľom ČSA – p. Hrúza – verejné schody sú v katastrofálnom stave a pri vstupe do internátu sa rieši pozemok na garáže a jemu […]
15. apríla 2014

Interpelácie poslancov MsZ z 10.apríla 2014

M. Miškóci – požiadal osloviť vlastníkov pozemkov na Veterníku-jazero a hlavne hrádzu – tvorí sa tam skládka odpadu – požiadavka v budúcnosti – nesvieti lampa na ČSA od druhej autobusovej […]
20. marca 2014

Interpelácie poslancov z 13. marca 2014

Mgr. Pračková – prečo nebolo odpovedané na interpelácie z minulého mimoriadneho MsZ – už 6x sa pýtala na využívanie priestorov vo dvore MsÚ, či ideme komunikovať cez zákon 122, je […]
5. marca 2014

Interpelácie poslancov z 27. februára 2014

J. Slašťan – prečo nebola odstránená čierna skládka na Nevoľnom M. Miškóci – požiadal problematiku čiernej skládky na Nevoľnom predložiť do komisie výstavby Ing. Žabka – schody pri hoteli Veterník […]
13. decembra 2013

Interpelácie poslancov z 5. decembra 2013

Mgr. Pračková -kto rozhodne na MsÚ, či je interpelácia na zasadnutí MsZ zodpovedaná dostatočne -v októbri interpelovala – využívanie objektov vo dvore MsÚ, na čo jej odpovedala na zasadnutí pani […]
12. novembra 2013

Interpelácie poslancov zo 7. novembra 2013

M. Vojtko -v médiách som sa dozvedel o poruche fontány na námestí- v akom je to stave, či to čistili, či je to funkčné Ing. Popová -vyjadrila sa k stanovisku Ing. Novákovej vo […]