komisia

31. marca 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 03. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácia o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Pavla Križku Návrh na prípravu podujatia „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších […]
9. marca 2016

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. februára 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Marián […]
1. marca 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 23.02. 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo zasadnutia komisie zo dňa 23. 02. 2016 Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Privítanie Predseda komisie Mgr. Alexander Sekaj privítal prítomných a […]
11. februára 2016

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 25. januára 2016 Prítomní Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ivan […]
29. januára 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016

Zápisnica Komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 19. 01. 2016. Prítomní: Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka: Mgr. Hana Zlatošová Program 1. Privítanie 2. Návrh VZN o určení výšky dotácie […]
29. januára 2016

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky

Zápisnica č. 10 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 18. 1. 2016 Začiatok zasadnutia komisie: 15,35 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,20 h Prítomní Mgr. Eva Hrončová, Ing. […]
28. januára 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu z 20. 1. 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 20. 1. 2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program 1. Prerokovanie návrhu VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie […]
23. novembra 2015

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č. 5/2015 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 09. novembra 2015 Prítomní Ing. Viera Vaská, Ing. Mgr. Martin […]