kremnica nad zlato

16. júna 2014

Poloprevádzkový pokus spoločnosti Ortac odobril aj Hlavný banský úrad

Presne tri týždne pred vypršaním licencie firmy Ortac, Hlavný banský úrad zamietol všetky námietky mesta, občianskych združení, zväzov, podnikateľských subjektov aj jednotlivcov a hlbinnú ťažbu pre poloprevádzkový pokus upraviteľnosti rudy […]
6. júna 2014

Balážová: Zákon o povoľovaní ťažby miestnym referendom je zlý

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon, ktorý umožní ťažiť rádioaktívny urán iba vtedy, ak s tým budú občania dotknutých miest súhlasiť v referende. Poslanci strany SMER-SD podobný zákon pripravujú aj […]
7. apríla 2014

Banský úrad poloprevádzkový pokus spoločnosti Ortac povolil

Napriek námietkam mesta, občianskych združení, zväzov, podnikateľských subjektov aj jednotlivcov, banský úrad povolil spoločnosti Ortac hlbinnú ťažbu pre poloprevádzkový pokus upraviteľnosti rudy. Občianske združenie Kremnica nad zlato toto povolenie od […]
10. marca 2014

Banskobystrický kraj nesúhlasí s používaním kyanidu

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja vyjadrili nesúhlas so spracovaním a úpravou nerastov s použitím technológie kyanidového lúhovania na území kraja. Aktuálnych zámerov spoločnosti Ortac v Kremnici sa nové uznesenie nedotkne. Návrh […]
17. januára 2014

Ortac si pre svoje ďalšie pôsobenie vybral jednu z najskorumpovanejších krajín sveta

Mučenie, svojvoľné väznenie, prísne obmedzenia týkajúce sa slobody prejavu, združovania a slobody náboženského vyznania sú dodnes bežnou praxou v africkej krajine Eritrea, v ktorej sa rozhodla podnikať spoločnosť Ortac Resources. […]
19. decembra 2013

Banský úrad dostal ďalšie Upozornenie prokurátora

Mesto Kremnica v apríli 2012 zaslalo Banskému úradu žiadosť o zmenšenie dobývacieho priestoru Kremnica. Banský úrad konanie okamžite prerušil a vo veci ďalej nekonal. Prokuratúra v tom vidí pochybenie a […]
27. novembra 2013

Povoľovací proces hlbinnej ťažby v Kremnici sa komplikuje

Spoločnosť Ortac chce ťažiť zlato v štôlni, v ktorej teraz prevádzkuje Banské múzeum. O povolenie požiadala deväť mesiacov pred vypršaním licencie na hlbinnú ťažbu, povoľovací proces sa však komplikuje.  Mesto […]
26. novembra 2013

Ťažba drahokovových rúd na ložisku Šturec v Kremnici – podzemie – rozhodnutie

Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákon č. 24/2006 […]