mestské lesy

30. septembra 2015

Mestské lesy Kremnica budú chovať včely

Ak pôjde všetko podľa plánu, kremnický lesný med by sme mohli ochutnať už budúce leto. Mestské zastupiteľstvo na septembrovej schôdzi odsúhlasilo zámer spoločnosti Mestské lesy Kremnica vykonávať včelárstvo ako nový […]
1. júla 2015

Turistický potenciál Kalvárie a Šturca chcú rozvinúť mestské lesy

Riaditeľ Mestských lesov Kremnica prezradil plány na komplexnejšiu revitalizáciu lokality kalvárie a Šturca. Prvým krokom bolo osadenie obrázkových skladačiek. Prvým krokom postupnej revitalizácie lokality Kalvárie a Šturca bolo osadenie lavičiek a obrázkovej skladačky […]
18. novembra 2014

Verejná vyhláška – zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Mesto Kremnica, Štefánikova námestie 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781, v zastúpení splnomocnencom Ing. Karolom Mutňanským, bytom ul. Rumunskej armády 854/38, 967 01 Kremnica, narodeným 07.06.1969 ako vlastník viac ako […]
2. decembra 2013

Na Skalke pribudne 200 parkovacích miest

Mestské zastupiteľstvo na novembrovom rokovaní súhlasilo s využitím časti lesného pozemku na  Skalke na dočasné parkovanie vozidiel počas zimnej sezóny. Nové parkovisko vznikne tesne pred otvorením zimnej sezóny. Mesto Kremnica […]
15. júla 2013

Na Krahulskom štíte rastie vyhliadková veža

Mestské lesy Kremnica oslávia dvadsiate výročie obnovenia vlastníckych práv k lesným majetkom, vybudovaním vyhliadkovej veže na Krahulskom štíte. Bude mať 13,5 metra a z vyhliadkovej terasy budú mať návštevníci Kremnicu […]
7. marca 2013

Vojenské lesy podľa ich riaditeľa žiaden súdny spor s mestom Kremnica nikdy neviedli

Kauza Rovnej hory, ktorú štátny podnik Vojenské lesy nevydal mestu Kremnica ani po rozhodnutí súdu je momentálne na Najvyššom súde. Zaujímalo nás, koľko peňazí stála táto 18 rokov trvajúca kauza […]
22. januára 2013

Vojenské lesy a majetky Rovnú horu nevydali

V novembri 2012, po sedemnástich rokoch súdnych sporov súd rozhodol, že Rovnú horu, les v katastrálnom území Sklené s rozlohou takmer 650 hektárov, musí štátny podnik vydať mestu Kremnica do […]
19. novembra 2012

Reštitúcia Rovnej hory trvala osemnásť rokov

Rovná hora, les v katastrálnom území Sklené s rozlohou takmer 650 hektárov, sa mestu Kremnica vráti po 62. rokoch od poštátnenia. Definitívnou bodkou po 17. rokoch súdnych sporov so štátom […]