mestská polícia

26. júna 2015

Mestská polícia posilnila služby na kamerovom systéme

Mestská polícia vypracovala a bola úspešná v projekte úradu práce na získanie prostriedkov na zriadenie chránenej dielne a zamestnala štyroch zdravotne ťažko postihnutých pracovníkov, ktorí sledujú dianie v uliciach mesta cez kamerový systém. […]
30. júna 2014

Platí nové obmedzenie a zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov

Pôvodné VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov zrušil súd. Nové VZN mestské zastupiteľstvo prijalo na ostatnom zastupiteľstve v júni. Pôvodné všeobecne záväzné nariadenie mesta o úprave […]
19. júna 2013

Neprispievajte žobrákom do natiahnutej ruky

Dať pár centov bezdomovcovi keď o ne žobre je pomoc chudákovi, alebo podporovanie človeka, aby porušoval verejný poriadok a obťažoval ľudí okolo seba? Na túto otázku si každý musí odpovedať sám. Ja […]
17. júna 2013

Na Štefánikovom námestí opäť platia dopravné značky

Rekonštrukcia Štefánikovho námestia je oficiálne ukončená. Platí tu režim parkovania stanovený dopravnými značkami. Dňom 31. mája 2013 bola oficiálne a administratívne ukončená rekonštrukcia Štefánikovho námestia.  Poslednou fázou rekonštrukcie je odkrytie a doplnenie […]
13. júla 2012

Zákaz požívania alkoholu na verejnosti v Kremnici stále platí

Kremnickí poslanci jednohlasne nevyhoveli protestu prokurátora a VZN 12/2011, ktoré je podľa prokuratúry v rozpore so zákonom, nezrušili. Domnievajú sa, že ak mestá a obce majú zabezpečovať verejný poriadok na […]
24. apríla 2012

Policajný zápisník: február – apríl 2012

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie 22.2.2012– 23.4.2012 celkovo 198 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 23 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, pre podozrenie z trestného činu boli […]
29. februára 2012

Policajný zápisník: december 2011 – február 2012

Mestská polícia v Kremnici riešila za obdobie december 2011 – február 2012 celkovo 157 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 12 priestupkov v zmysle zákona odložených alebo uložených, pre podozrenie z […]
13. februára 2012

Mestská polícia deťom