mestské zastupiteľstvo

5. mája 2016

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. marca 2016

  Uznesenie číslo 24/1603 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o […]
18. apríla 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 17. 03. 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici   Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, […]
15. apríla 2016

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. apríla 2016

Uznesenie číslo 35/1604      vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  […]
11. marca 2016

Materiály na mestské zastupiteľstvo 17.3.2016

Podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  209/1511 zo dňa 14. decembra […]
15. februára 2016

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 11. 02. 2016

Zápisnica č. 1/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 11. 02. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Poslanci mestského zastupiteľstva: – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, Miloš Bíreš, […]
28. októbra 2015

Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 21. 10. 2015

Zápisnica č. 9/2015 z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Ing. […]
23. septembra 2015

Zápisnica č. 8/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva

Zápisnica č. 8/2015 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 10. 09. 2015 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici Prítomní Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci […]
19. augusta 2015

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.08.2015

Zápisnica č. 8 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 17.08.2015 Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 15,40 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, MUDr. Radovan Junas, […]