nehnuteľnosť

30. marca 2016

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
12. septembra 2013

Za nevykonanie deratizácie hrozí pokuta až šesťtisíc eur

Mestské zastupiteľstvo v júli schválilo Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Kremnica. Vyplývajú z neho povinnosti pre vlastníkov nehnuteľností aj bytové […]
31. augusta 2011

Nehnuteľnosť

Potrebujete identifikovať nehnuteľný majetok v katastrálnom území Kremnica (osobne vybavíte cez stránkové dni – jednoduché identifikácie na počkanie, zložitejšie do 30 dní – bez  poplatku) odkúpiť pozemok mesta (na základe […]
5. augusta 2011

Súpisné a orientačné číslo nehnuteľnosti

Súpisné a orientačné čísla Mesto Kremnica určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 […]