nepočujúci

26. októbra 2012

V Lúčkach odhalili prvú bustu patróna nepočujúcich na Slovensku

V sobotu 20. októbra bola v Lúčkach pri Kremnici slávnostne odhalená a požehnaná prvá busta sv. Filipa Smaldone na Slovensku. Socha patróna nepočujúcich sa nachádza v areály Kresťanského centra nepočujúcich […]