obstarávanie

30. augusta 2011

Správy o zákazkách za II. štvrťrok 2011

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 eur v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov za II. štvrťrok 2011. Číslo […]