parkovanie

16. novembra 2015

Parkovisko pred novou školou je dokončené

Parkovisko pred základnou školou na Angyalovej ulici je dokončené. Vzniklo desať nových parkovacích miest. Priestor pre nové parkovisko sa vytvoril po zbúraní drevární pri Zechenterovom dome. Na vybudovanie parkoviska bolo […]
28. mája 2014

Koľko poslancov, toľko názorov na parkovanie

Od februára 2014 platí nové Všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní na území mesta. Okrem zavedenia SMS platby sa pre vodičov v oblasti dočasného parkovania zatiaľ nič nezmenilo. Zmeny v spoplatnení […]
17. marca 2014

Upozornenie užívateľov vyhradených parkovísk

Dňa 1. februára 2014 nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o parkovaní na území mesta Kremnica. Upozorňujeme užívateľov vyhradených parkovísk na povinnosť uvedenú v článku 5 ods.12 tohto nariadenia, […]
10. februára 2014

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkoviska: Tlačivo
9. januára 2014

Od februára sa menia pravidlá parkovania v meste

Prvého februára nadobudne platnosť Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré upravuje pravidlá parkovania na území mesta. Zmeny budú zavádzané postupne. Podľa Mariána Sikoraia, ktorý nové pravidlá pripravil, doposiaľ platné všeobecne záväzné nariadenie […]