pokládka asfaltovej vrstvy

27. júna 2016

Výzva na predloženie ponuky – pokládka asfaltovej vrstvy v hrúbke 5 cm

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č.343 /2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na […]