pozvánka

5. októbra 2011

Pozvánka – povodňová prehliadka

Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici ako príslušný orgán štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy zvoláva povodňovú prehliadku na Kremnickom potoku a […]