30. marca 2016

Oznámenie o zámere mesta Kremnica predať nehnuteľný majetok

Zámer mesta predať nehnuteľný majetok
16. decembra 2015

Voľné nebytové priestory

Zámer – prenájom nebytových priestorov ordinácie obvodného lekára – Dolná 49/21, Kremnica Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, 967 01 Kremnica, IČO: 00320781 v zmysle §9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku […]
19. júna 2015

Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom […]
19. júna 2015

Zámer predaja pozemku – zverejnenie

Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 2 a 5 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o majetku obcí“) zámer predať v katastrálnom […]
3. júna 2015

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení […]
3. júna 2015

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení […]
3. júna 2015

Zámer prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prevodu majetku mesta Kremnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa Mesto Kremnica zverejňuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení […]
22. februára 2013

Problém záhrady rodiny Kopkášovcov možno skončí na súde

Koncom roka 2011 sa manželia Kopkášovci rozhodli, že záhradu za svojim domom, ktorú mali dlhé roky v prenájme, od mesta odkúpia. Netušili, že ani po štyroch uzneseniach poslancov a jednej […]