prenájom

4. mája 2015

Do mestskej bytovky na Angyalovej ulici sa nasťahujú mladé rodiny

Noví nájomníci sa môžu začať sťahovať. Priemerný vek nových nájomníkov je 34 rokov, medzi nimi sú učitelia základnej školy, základnej umeleckej školy, zamestnanci ELBY, mincovne, mestského bytového podniku, vychovávateľka v […]
11. februára 2015

Posledný termín pre podanie žiadosti o nový mestský byt je 15. február

Jeden trojizbový, sedem dvojizbových a tri jednoizbové byty bežného štandardu čakajú na prvých nájomníkov. Záujemcovia musia zložiť zábezpeku Posledný termín pre podanie žiadosti o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom […]
15. júla 2014

Voľné nebytové priestory v budove polikliniky

Mesto Kremnica ponúka na prenájom nebytové priestory v budove polikliniky v Kremnici. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytové priestory sú k dispozícii ihneď. 1) nebytový […]
16. septembra 2013

V bývalom Centre voľného času vzniknú nájomné byty

Jedenásť nájomných bytov vznikne prestavbou budovy na Angyalovej ulici, v ktorej donedávna sídlilo Centrum voľného času. Priemerná podlahová plocha bytov v bytovom dome bude 51,57 m2. Projektová dokumentácia uvažuje s […]
31. januára 2013

Voľné nebytové priestory

Mesto Kremnica ponúka na prenájom nebytové priestory v budove Polikliniky na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici. Budova je zaradená na základe energetického certifikátu do skupiny D. Nebytové priestory sú k […]
13. decembra 2012

Dotazník pre záujemcov o nájomný byt

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás osloviť týmto dotazníkom, ktorý má za cieľ zmapovať bytovú situáciu v našom meste a zistiť záujem o nájomné byty. Tento prieskum realizuje Mestský úrad v […]
17. augusta 2011

Užívanie verejného priestranstva

Súhlas so záberom verejného priestranstva vydá Mestský úrad na základe Žiadosti o záber verejného priestranstva.  Tlačivo  Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj  začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva […]