priestupky

30. júna 2014

Platí nové obmedzenie a zákaz podávania a požívania alkoholických nápojov

Pôvodné VZN o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov zrušil súd. Nové VZN mestské zastupiteľstvo prijalo na ostatnom zastupiteľstve v júni. Pôvodné všeobecne záväzné nariadenie mesta o úprave […]
13. júla 2012

Zákaz požívania alkoholu na verejnosti v Kremnici stále platí

Kremnickí poslanci jednohlasne nevyhoveli protestu prokurátora a VZN 12/2011, ktoré je podľa prokuratúry v rozpore so zákonom, nezrušili. Domnievajú sa, že ak mestá a obce majú zabezpečovať verejný poriadok na […]