príroda

21. augusta 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany […]
28. apríla 2015

Najvýznamnejšie banské pamätihodnosti stredného Slovenska spojí Barborská cesta

Prví pútnici vykročia na trasu Barborskej cesty 1. mája. Nový projekt má ambície stať sa najnavštevovanejšou poznávacou cestu na Slovensku. Autorom projektu je Juraj Slašťan, ktorý sa inšpiroval v Rakúsku pútnickým […]
30. októbra 2013

Zechenterov dub sa stal Stromom roka 2013

Víťazom ankety Strom roka 2013 sa stal 350 ročný dub letný, dominanta Zechenterovej záhrady, ktorý bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na druhom mieste sa umiestnila lipa veľkolistá […]
29. mája 2013

Zeleň v Kremnici prekvitá

Oddelenie mestskej zelene sa osem mesiacov v roku stará o 25 hektárov zelených plôch v intraviláne mesta. O práci oddelenia hovorí jeho vedúca Andrea Mutňanská. Na oddelení pracuje spolu sedem […]
18. septembra 2012

Murované pramene Jána Filandu v okolí mesta poškodzuje vandal

Ján Filanda v roku 2010 získal Cenu mesta za ochranu a skultúrnenie prameňov vody vo voľnej prírode, za ochranu životného prostredia, za takto prejavený patriotizmus k mestu Kremnica a jeho […]
9. augusta 2012

Mesto požiada o vyhlásenie biotopu na Kalvárii za územie európskeho významu

Dobrovoľný strážca prírody odhalil na Kalvárii prítomnosť vzácneho biotopu, ktorý si zaslúži ochranu územia európskeho významu. Vybudovaním vodozádržných objektov sa vytvorili vhodné podmienky pre plošné rozšírenie chránených a ohrozených druhov […]
2. augusta 2012

Našli ste vtáčie mláďa?

Pri náleze mláďat ide často o situáciu dočasného a prirodzeného odlúčenia od rodičov. Pre viaceré druhy vtákov (dravce, sovy, mnohé druhy spevavcov) je bežné, že mláďatá opúšťajú hniezdo ešte predtým, […]
7. júna 2012

Poľovníctvo v kremnických mestských lesoch

Mesiac jún je mesiacom poľovníctva a preto považujem za vhodné, priblížiť obyvateľom nášho mesta a širokej verejnosti aj túto oblasť činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica s.r.o.. Často sa totiž stretávame […]