rekonštrukcia

21. decembra 2015

Zrekonštruovaný úsek cesty slávnostne otvorili

Deväť a pol kilometrový úsek cesty bol širokej motoristickej verejnosti odovzdaná do užívania v stredu 16. decembra. Zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie technických parametrov sa týkalo štyroch úsekov ciest v Banskobystrickom kraji s celkovou dĺžkou […]
30. novembra 2015

Mesto investovalo ďalších 86 tisíc eur do rekonštrukcií svojho majetku

Nových 800 metrov asfaltového koberca na cestách, nová strecha na dome smútku, výmena podláh na radnici a rekonštrukcia strechy na budove knižnice sú aktuálne investície mesta do svojho nehnuteľného majetku. Zatekajúca […]
14. júla 2015

Mesto provizórne opravilo Lučanský priechod

Komplexná rekonštrukcia Lučanského priechodu je naplánovaná na budúci rok. Mesto zatiaľ vykonalo provizórnu renováciu cesty. Priestor medzi hlavnou cestou, pohostinstvom Pod baštou a pernikárstvom Haurík, známy ako Lučanský priechod, bol dlhodobo […]
6. júla 2015

Poslanci prerozdelili prostriedky z rezervného fondu

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve poslanci prerozdelili finančné prostriedky z rezervného fondu mesta. Z pôvodných 360 918 € ostalo v rezervnom fonde 54 285 €. Mestské zastupiteľstvo prerozdelilo spolu 306 633 €. Na splácanie istín úverov […]
21. novembra 2014

Kremnická radnica získala cenu Kultúrna pamiatka roka 2013

V deviatom ročníku súťaže Kultúrna pamiatka roka odovzdalo Ministerstvo kultúry SR štyri tituly – ceny súťaže Kultúrna pamiatka roka 2013. Jednu z cien dostalo aj mesto Kremnica. V súťažnej kategórii obnova […]
8. augusta 2014

Poslanci vyjadrili nespokojnosť s financovaním projektov

Ministerstvo financií pridelilo v roku 2012 mestu Kremnica dotáciu na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok vo výške 275 500 €. Z dotácie, ktorá musí byť vyčerpaná do konca roka 2014, […]
14. júla 2014

STEFE začalo s rozkopávkami mesta

Spoločnosť STEFE  začína s obnovou a výmenou starých, opotrebovaných tepelných rozvodov. Práce budú trvať približne 4 mesiace a s rozkopávkami začnú dnes.  Pri prvej etape prebehne výmena rozvodov za nové […]
20. marca 2014

Najvyšší kontrolný úrad žiadne porušenie zákona nenašiel

Kvôli rekonštrukcii historických schodov na faru bolo v zastupiteľstve minulé leto horúco. Poslanci prijali uznesenie, v ktorom konštatovali podozrenie z nedodržania zákona a v júli aj kvôli schodom protestne opustili […]