roľník

17. augusta 2011

Samostatne hospodáriaci roľník

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá: vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom […]