rozpočet

26. septembra 2016

5. zmena rozpočtu na rok 2016

    Dôvodová správa  
9. mája 2016

Druhá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

   Druhá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016  Stiahni     
19. februára 2016

Prvá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016

Prvá zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016  1. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2016
15. decembra 2015

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2016, 2017, 2018

Rozpočet mesta Kremnica na rok 2016, 2017, 2018 v € Rozpočet mesta Kremnica na rok 2016, 2017, 2018 v € Viacročný rozpočet mesta na roky 2016, 2017, 2018 Viacročný rozpočet […]
15. decembra 2015

5. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

5. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 5. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
25. novembra 2015

PRIPOMIENKOVÉ KONANIE JE UKONČENÉ. Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016

Vážení spoluobčania, predkladáme vám na pripomienkovanie Návrh rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2016. Dňom vyvesenia návrhov, t.j. dňom 25. 11. 2015, začala plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické […]
16. septembra 2015

4. zmena rozpočtu na rok 2015

4. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 4. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015
19. júna 2015

3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015

3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015: 3. zmena rozpočtu mesta Kremnica na rok 2015