školstvo

3. novembra 2015

Detský vozeň z dielne kremnickej umeleckej školy už premáva

Sedieť na pohodlnej novej sedačke, hrať stolové hry, ale zároveň sa cítiť ako uprostred lesa s lienkou či vážkou nad hlavou a s veveričkou na strome – to sa vďaka […]
11. septembra 2015

Kremnickí škôlkári sa budú hrať bezpečne

Materská škola získala 1732 € na projekt v oblasti dopravnej výchovy. Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia Bezpečne na cestách má za cieľ podporovať dopravnú výchovu v materských a základných školách. Témou […]
9. júna 2015

Prevádzka materskej školy bude počas prázdnin prerušená

Prevádzka materskej školy v Kremnici bude v čase letných prázdnin prerušená z hygienických dôvodov. Škôlka na Ulici Jurka Langsfelda bude uzavretá od 1. júla do 28. júla, Materská škola na […]
9. júna 2015

Novým riaditeľom základnej školy bude Igor Kríž

Bývalý zástupca primátorky Igor Kríž bude novým riaditeľom základnej školy na Angyalovej ulici. Päťročné funkčné obdobie súčasného riaditeľa Petra Plankenbüchlera, ktorý viedol základnú školu na Angyalovej ulici dve funkčné obdobia, […]
4. júna 2015

Prehliadka Prednášam teda som… posúva hranice umeleckého prednesu

Prehliadka žiakov základných umeleckých škôl vznikla v roku 2008 ako spontánna reakcia tvorcov, žiakov a pedagógov základných umeleckých škôl, ktorí cítili potrebu konfrontácie svojej práce s ostatnými. Aj ôsmy ročník celoštátnej […]
24. februára 2015

Zápis do materskej školy

Od 1. marca do 31. marca prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Deti zapísané v tomto termíne budú prijaté do materskej školy od septembra 2015, alebo […]
24. februára 2015

Keď obe pracoviská škôlky prepojíme, bude to perfektný komplex predprimárneho vzdelávania

Po skončení funkčného obdobia riaditeľky Jany Daubnerovej nastúpila v decembri minulého roka do funkcie riaditeľky kremnickej materskej školy Monika Golhová. Pre Kremnické noviny porozprávala o svojich plánoch a predstavách o budúcom rozvoji materskej […]
10. novembra 2014

Zahlasujte za projekt základnej školy, ktorý spojí generácie

Medzi priority Základnej školy Pavla Križku patrí výchova žiakov k úcte a rešpektovaniu druhých. Je známe pravidlo, ktoré hovorí: Tak ako sa mi chováme k svojim rodičom, tak sa budú […]