5. decembra 2012

Nezištní darcovia krvi dostali Janského plakety

V utorok 4. decembra sa v obradnej sieni mesta Kremnica uskutočnilo slávnostné odovzdávanie plakiet prof. MUDr. Jana Janského viacnásobným bezpríspevkovým darcom krvi spojené so stretnutím prvodarcov. Darcov “červeného zlata” prijala […]
13. apríla 2012

Zápisnica 01/2012 zo zasadnutia Komisie ZPOZ zo dňa 21. 03. 2012

P r í t o m n í: Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Dušan Privalinec, Valéria Bulíčková, Ľubica Négerová Začiatok zasadnutia: 16.30 h Ukončenie zasadnutia: 18.30 h Sekretárka: Ľubica Négerová […]