štatút

11. februára 2013

Interná smernica č. 1/2013 – Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica

Zásady informovanosti občanov prostredníctvom komunikačných prostriedkov mesta Kremnica Poradové číslo smernice: 1/2013 Vypracoval: Mgr. Silver Jurtinus Schválil: RNDr. Zuzana Balážová Dátum vyhotovenia internej smernice: 11. 02. 2013 Za správnosť smernice […]