stavebné povolenie

27. júna 2016

Stavebné povolenie – obnova bytového domu 16 BJ, na Ulici Jula Horvátha

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Spoločenstvo vlastníkov bytov „HUTY AB“, Ulica Jula Horvátha 957/102,104, Kremnica, zastúpené predsedom spoločenstva Alexandrou Stránskou Gregušovou, podalo dňa 04. 12. 2015 žiadosť o vydanie stavebného povolenia […]
7. júna 2016

Stavebné povolenie, obnova bytového domu ul. Dolná 54/31

V Kremnici dňa 30.05.2016 VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu č. 54/31 na Dolnej ulici v Kremnici, v zastúpení Stavebným bytovým družstvom, Pod Donátom 3, […]