14. júla 2014

STEFE začalo s rozkopávkami mesta

Spoločnosť STEFE  začína s obnovou a výmenou starých, opotrebovaných tepelných rozvodov. Práce budú trvať približne 4 mesiace a s rozkopávkami začnú dnes.  Pri prvej etape prebehne výmena rozvodov za nové […]