súdny spor

7. marca 2013

Vojenské lesy podľa ich riaditeľa žiaden súdny spor s mestom Kremnica nikdy neviedli

Kauza Rovnej hory, ktorú štátny podnik Vojenské lesy nevydal mestu Kremnica ani po rozhodnutí súdu je momentálne na Najvyššom súde. Zaujímalo nás, koľko peňazí stála táto 18 rokov trvajúca kauza […]
22. februára 2013

Problém záhrady rodiny Kopkášovcov možno skončí na súde

Koncom roka 2011 sa manželia Kopkášovci rozhodli, že záhradu za svojim domom, ktorú mali dlhé roky v prenájme, od mesta odkúpia. Netušili, že ani po štyroch uzneseniach poslancov a jednej […]
19. novembra 2012

Reštitúcia Rovnej hory trvala osemnásť rokov

Rovná hora, les v katastrálnom území Sklené s rozlohou takmer 650 hektárov, sa mestu Kremnica vráti po 62. rokoch od poštátnenia. Definitívnou bodkou po 17. rokoch súdnych sporov so štátom […]