swedish

18. júla 2016

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie podania – Swedish Education Group – SE group, s.r.o.

  Číslo spisu: Výst.2016/00686                                                    V Kremnici […]