uznesenia

5. mája 2016

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 17. marca 2016

  Uznesenie číslo 24/1603 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o […]
15. apríla 2016

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. apríla 2016

Uznesenie číslo 35/1604      vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  […]
12. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016

Uznesenia z 1. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 11. februára 2016 Uznesenie číslo 1/1602 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s […]
15. decembra 2015

Uznesenia z 11. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 11. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. decembra 2015 Uznesenie číslo 211/1512 vo veci Rozpočtového opatrenia primátora mesta Kremnica č. 2 k 15.10.2015. M e s t […]
30. novembra 2015

Uznesenia z 10. riadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 26. novembra 2015 Uznesenie číslo 174/1511 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s […]
22. októbra 2015

Uznesenia z 9. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia z 9. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. októbra 2015 Uznesenie číslo 172/1510 vo veci predloženia žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a […]
11. septembra 2015

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 10. septembra 2015

Uznesenie číslo 132/1509 vo veci kontroly plnenia uznesení. M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – […]
22. júla 2015

Uznesenia zo 7. mimoriadneho mestského zastupiteľstva

Uznesenia zo 7. mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 21. júla 2015 Uznesenie číslo 130/1507 vo veci predĺženia platnosti Programu sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja mesta Kremnica do roku 2013. […]