18. septembra 2012

Murované pramene Jána Filandu v okolí mesta poškodzuje vandal

Ján Filanda v roku 2010 získal Cenu mesta za ochranu a skultúrnenie prameňov vody vo voľnej prírode, za ochranu životného prostredia, za takto prejavený patriotizmus k mestu Kremnica a jeho […]
3. apríla 2012

Kremnica zmiernila riziko povodní

Mesto Kremnica získalo 20 000 € na vodozádržné opatrenia v krajine z Druhého realizačného projektu programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011. Z týchto prostriedkov boli […]