14. marca 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.   Číslo konania:OMZ2016/00842  […]
3. februára 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2016/00644 Dátum zverejnenia informácie: 03. 02. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. […]
5. januára 2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2016/00015 Dátum zverejnenia informácie: 5. 1. 2016 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Brezy plstnatej (Betula pubescens) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. […]
21. septembra 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2015/01270 Dátum zverejnenia informácie: 21. 9. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks Smrek obyčajný (Picea abies), 3ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), 13ks Čerešňa vtáčia (Cerasus avium), 5ks […]
17. septembra 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2015/01266 Dátum zverejnenia informácie: 17. 9. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Smrek obyčajný (Picea abies), 1ks Slivka domáca (Prunus domestica), 1ks Jabloň domáca (Malus domestica) v […]
7. septembra 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2015/01239 Dátum zverejnenia informácie: 07. 09. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. […]
12. augusta 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2015/01157 Dátum zverejnenia informácie: 12. 08. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Vŕby bielej (Salix alba) a 1ks Borovice lesnej (Pinus sylvestris) v zmysle § 47 ods. 3 zákona […]
22. júla 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania:OMZ2015/01075 Dátum zverejnenia informácie: 22. 7. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Duglasky tisolistej (Pseudotsuga menziesii) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. […]