26. mája 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2015/00895 Dátum zverejnenia informácie: 26. 5. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Duglasky tisolistej (Pseudotsuga menziesii) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. […]
23. marca 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ2015/00638 Dátum zverejnenia informácie: 23. 03. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks Brezy plstnatej (Betula pubescens), 1ks Smreka obyčajného (Picea abies), 1ks Jedľa biela (Abies alba) […]
19. marca 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2015/00620 Dátum zverejnenia informácie: 19. 3. 2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 7ks Smreka obyčajného (Picea abies) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]
5. februára 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2015/00423 Dátum zverejnenia informácie: 05.02.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 5ks Jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior) a 2ks Orecha kráľovského (Juglans regia) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. […]
19. januára 2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2015/00315 Dátum zverejnenia informácie: 19.01.2015 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Borovice čiernej (Pinus nigra), 2ks Borovice stočenej (Pinus contorta), 2ks Tuje západnej (Thuja occidentalis) a 2ks Cyprušteka […]
12. decembra 2014

Verejná vyhláška – výrub drevín

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín a nariadenie ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním. Mestu Kremnica bola dňa 24.11.2014 doručená žiadosť o vydanie súhlasu […]
14. októbra 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2014/01478 Dátum zverejnenia informácie: 14. 10. 2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Borovice lesnej (Pinus sylvestris) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]
4. septembra 2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Číslo konania: OMZ 2014/01316 Dátum zverejnenia informácie: 04. 09. 2014 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2ks Višne obyčajnej (Cerasus vulgaris) v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 […]