zápisnica

18. apríla 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, zo dňa 17. 03. 2016

Zápisnica č. 02/2016 z riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktoré sa konalo dňa 17. 03. 2016 v radnej sieni Mestského domu v Kremnici   Ing. Mgr. Ferenčík, primátor mesta Poslanci mestského zastupiteľstva – Iveta Ceferová, Maroš Kraml, […]
13. apríla 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 23.3. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: Návšteva partnerského mesta Herbolzheim Koncepcia rozvoja CR Návrh na vytvorenie oddelenia CR Rôzne Záver   Prítomných členov komisie privítal jej predseda a zahájil rokovanie. Na úvod […]
8. apríla 2016

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016

Zápisnica č. 3/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. marca 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Maroš Kraml, Ing. Mgr. Martin Novodomec, […]
7. apríla 2016

Zápisnica dotačnej komisie zo dňa 6.4.2016

Dotačná komisia zasadala dňa 6.4.2016 Prítomní: Mgr. Alexander Sekaj, Ing. Viera Vaská, Bc. Martin Kapšo, Mgr. Ing. Martin Novodomec, Mgr. Eva Hrončová Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica termín: […]
31. marca 2016

Zápisnica komisie športu, školstva a mládeže zo dňa 22. 03. 2016

Prítomní:       Podľa priloženej prezenčnej listiny Sekretárka:    Mgr. Hana Zlatošová Program: Privítanie Informácia o príprave výberového konania na miesto riaditeľa ZŠ Pavla Križku Návrh na prípravu podujatia „Slávnostné vyhodnotenie Slovenského pohára a najúspešnejších […]
30. marca 2016

Zápisnica č. 12 zo zasadnutia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky dňa 21.3.2016

  Začiatok zasadnutia komisie: 15,30 h Ukončenie zasadnutia komisie: 16,04 h Prítomní: Mgr. Eva Hrončová, Ing. Lenka Reichlová, Iveta Ceferová Mgr. Roman Brhlík, MUDr. Radovan Junas Ospravedlnená:  MUDr. Dana Blahyjová […]
17. marca 2016

Zápisnica zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu konaného dňa 24.2. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: Prerokovanie návrhu ÚPD Rôzne Prítomných členov komisie privítal predseda komisie. 1. Komisia kultúry a CR berie na vedomie návrh ÚPD a odporúča MsZ na schválenie. P. Ceferová […]
9. marca 2016

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva

Zápisnica č.2/2016 zo zasadnutia Komisie ekonomickej, výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Kremnici, konaného dňa 29. februára 2016 Prítomní: Ing. Viera Vaská, Ivan Petráš, RNDr. Zuzana Balážová, Ing. Marián […]