Verejné obstarávanie – archív

Správy o zákazkách s nízkou hodnotou nad 1 000 eur v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov
Číslo zákazky / objednívky Predmet zákazkyHodnota zákazky
v € s DPH 
Identifikácia úspešného uchádzača 
IV. štvrťrok 2013 – Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 91 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o0879gOprava chodníka pri budove č. 67 Ul. J. Horvátha  v Kremnici6 277,85EUROVIA, a.s., Cabajská 10, Nitra
o0925gProjekčná činnosť na akcii „Komplexná obnova – rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici – zmena PD“1 600,00Ing. Jana Jedináková, Letná 45, Košice
z0504gOprava chodníka a spevnenej plochy pri ceste II/578 Ul. J. Horvátha v Kremnici8 625,41EUROVIA SK a.s., Osloboditeľov 66, Košice
z0535gOdstránenie hospodárskej budovy pri Zechenterovom dome v Kremnici na Ulici Pavla Križku, na pozemku KN-C 950/16 609,80effe, s.r.o., Dolná 83/34, Kremnica
Odborné prehliadky a odborné skúšky vonkajšieho systému ochrany pred bleskom, elektrickej inštalácie v objektoch v správe MsBP1 836,80Ján Weiss, Horná Ves 52, Kremnica
Sekcionálna garážová brána, Poliklinika, Dolná 49/21, Kremnica2 327,36ELBA, a.s., ČSA 264/58, Kremnica
Dodávka a montáž plastových okien a príslušenstva Poliklinika, Dolná 49/21, Kremnica2 395,45Ing. arch. Marián Grom, Sládkovičova 713/1,   Nitrianske Pravno
III. štvrťrok 2013 – Súhrnná správa o zákazkách na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác s cenami vyššími ako 1 000 € podľa § 91 ods.1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
0765gBetón1 300,00Ladce Betón s.r.o. Ladomerská Vieska
0779gŠtrk1 500,00Branislav Králik Kremnica
0802gGO motora – Zetor1 460,00WIX-M. Pajtáš – Veľká Lúka
0797gBetón2 000,00Ladce Betón s.r.o. Ladomerská Vieska
0818gZhotovenie dokumentácie1 374,00INJEKTA s.r.o. Žilina
0755gSklolaminátové kontajnery1 370,00ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
o0783gOdborné arboristické ošetrenie vybraných stromov v intraviláne mesta Kremnica1 970,00Ing. Marcel Trnovský, Bernolákova ulica 25, Bánovce nad Bebravou
o0699gSúčasti uniforiem1 578,72Stanislava Kollárová, Krátka 3078/4, Levice
z0474gObnova exteriérového schodiska a priľahlých spevnených plôch na Štefánikovom námestí13 514,41Rastislav Luther Obchodná realizačná firma LUTHER, Dolná 50/23, Kremnica
z0484gReštaurovanie vchodových dverí objektu Mestského kultúrneho strediska3 080,00GryfArt, s.r.o., Dolná Ves 33, Kremnica
II. štvrťrok 2013
0689gPalivové drevo1 900,00Mestské lesy Kremnica
0724gObaľovaná asfaltová zmes2 000,00Slovakia s.r.o. Bzenica
z0414g-KZNákup osobného motorového vozidla12 865,83Autoprofit s.r.o., Šalská 743/2, Galanta
o0728gOceľové madlá v MsKS1 731,50Juraj Friml, Ulica Jula Horvátha 955/96, Kremnica
I. štvrťrok 2013
o0561gOprava multifunkčného zariadenia Minolta C2531560 ,00TOPICO s.r.o,  Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
0543gDodávka štrku frakcie 4-8 mm1 000,00Sokolec s.r.o  Bzenica
0550gOdvoz a uloženie komunálneho odpadu10 000,00SITA Slovensko a.s Bratislava
0622gMonitoring vôd a skládkových plynov3 164,40HGS-hydrogeservis Žilina
0611gNákup sklolaminátových kontajnerov2 000,00TOPICA Slovakia s.r.o
0550gOdvoz a uloženie komunálneho odpadu10 000,00SITA Slovensko, a.s. Bratislava
z0388gSpracovanie zmien a doplnkov č. 1 ÚPN mesta Kremnica3 120,00ARKA – architektonická kancelária, Košice, Zvonárska ulica 23, Košice
IV. štvrťrok 2012
14/2012Očistenie a zakonzervovanie krížov1 196Súkromná škola úžitkového výtvarníctva
Ulica P. Križku 360/4
Kremnica
13/2012Aktualizácia projektovej dokumentácie  a rozpočtu – časť zdravotechnika, stavebná časť
„Prestavba bytového domu, Dolná ulica 62/47 Kremnica“
1 500Ing. Jana Jedináková,
Letná 45,
Košice
12/2012Oprava rozvodnej skrine v objekte Mestského kultúrneho strediska, Ulica Pavla Križku 391/6 v Kremnici1 045,47Tatár Lukáš,
Hviezdoslavova 281/30
Žiar nad Hronom
13/2012 ZoDReštaurovanie schodov v exteriéri objektu fary na Štefánikovom námestí v Kremnici12 000 €Restauro TRACCO, s.r.o.,
Piata ul. 3
Bratislava
11/2012
MsBP
Drevené eurookná a vchodové dvere – ÚPSVaR, Dolná 95/85, Kremnica – čiastočná úhrada1 987,82Igor Danaj, 032 12 Dúbrava 49
12/2012
MsBP
Vypracovanie energetického certifikátu a projektovej dokumentácie hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy Poliklinika, Dolná 49/21, ČSA 265/604 284Vyregulovanie.sk spol. s r.o.
1. Mája 1962/111
031 01  Liptovský Mikuláš
14/2012
MsBP
Materiál na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Poliklinika, Dolná 49/212 492,90TZB-Market, s.r.o.
Levická 7,  949 01  Nitra
15/2012
MsBP
Materiál na hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Poliklinika, Dolná 49/212 569,99Vyregulovanie.sk spol. s r.o.
1. Mája 1962/111
031 01  Liptovský Mikuláš
o0441gSvietidlá Modus – 10 ks1 187,48TOMLUX s.r.o. Nové Zámky
o0452gVodný chladič na Ladog1 375,10ERO SATURN s.r.o.
o0472gGenerálna oprava motora – DH11121 100,00Poľnohospodárske družstvo Mag
o0500gOporný múr na Ul. Zlatá14 862,00Bc. Ján Šipoš ST INEX Kremnica
o0540gZhŕňovacia radlica SPROHI 30003 360,00Marian Šupa
III. štvrťrok 2012
P-1876Drevené eurookná a vchodové dvere – čiastočná úhrada1 700Igor Danaj, 032 12  Dubrava 49
12912/2Plastové okná bielej farby2 109,13Effe, s.r.o., Dolná 83/34,  967 01  Kremnica
2/2012Drevené eurookná2 373,37Igor Danaj, 032 12  Dubrava 49
5/2012Dodávka a montáž PVC krytiny5 466,42JT – nábytok, s.r.o., Turček 274, 038 48  Turček
6/2012Eurookná5 151,02Anton Turčan, S. Chalupku 312/10, 967 01  Kremnica
o0345gZhotovenie elekt. Prípojky – Zámocké nám.2 279,00Marek Králik MAT/MAR, Kremnica
o0378gStavebný materiál na oporný múr, Ul. ČSA1 160,00Karol Mazúr, KAMI, Kremnica
2/2012Hydraulický záves na traktor1 100,00Ing. Jozef Jašo, Hruštín
10/2012Dodávka a montáž drevených prahov do budovy MsKS v Kremnici1 250,00JT – nábytok, s.r.o., Turček 274, 038 48  Turček
11/2012Aktualizácia projektovej dokumentácie – elektroinštalácia a statika pre stavbu  „Prestavba bytového domu, Dolná ulica 62/47, Kremnica“2 000,00Ing. Jana Jedináková, Letná 45, Košice
678/2012Oprava spevnenej plochy pri Dome smútku v Kremnici14 993,34Effe, s.r.o., Dolná 83/34, 967 01  Kremnica
808/2012Vypracovanie 1. Časti realizačnej projektovej dokumentácie Zechenterovej záhrady3 999,60Štúdio – 21 plus, s.r.o., Záhradnícka 13, Bratislava

1/2012

MsPo

Rozširovanie kamerového systému v meste Kremnica5 438,00Tekoz, s.r.o.Žiar nad Hronom
II. štvrťrok 2012
06/2012Realizácia stabilizačných redukcií korún 3ks líp na Ulici ČSA v Kremnici1 200,00Ing. Marcel Trnovský, Bernolákova 25,
957 01  Bánovce nad Bebravou
o0268gKontajner – 2 ks1 213,00Mevako, Rožňava
o0310gPneumatika – 6 ks ZH575BE1 049,00Pneuservis – Rajter s.r.o., Kremnica
o0236gŠkolenie zamestnancov pre obsluhu stavebných strojov1 535,00Ing. Sokol Ivan INPEKO
7/2012Dodávka a montáž obojstranného pútača1 000,00Peter Bazelides – BAZOKOV, S. Chalupku 296/43, 967 01  Kremnica
I. štvrťrok 2012
1/2012Výmena kotla za 23 MOV1 585,36TERS systém, spol. s.r.o.
2/2012Drevené eurookná2 300,00Danaj, Igor Danaj, 032 12 Dúbrava
3/2012Plastové okná1 349,10Effe, s.r.o. Kremnica
o0184gMonitoring vôd a skládkových plynov3 170,00RNDr. Zdenek Potyš HGS-hydro
o0182gVýmena listového pera ZH461BC1 380,00Prvá dopravno-mechanizačná
o0181gVýmena filtrov, oleja, zrkadla1 400,00Prvá dopravno-mechanizačná
o0168gZimná údržba1 796,00Effe, s.r.o. Kremnica
o0109gNáhradné diely pre mot. vozidlá na rok 20123 000,00ICEL – združenie Žiar nad Hronom
o0106gPalivové drevo – 50 m31 800,00Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
o0105gElektro materiál na rok 20122 300,00Daniel Friebert, Kremnica
01/2012 TSLikvidácia nebezpečného odpadu1 125,10DETOX, s.r.o., Banská Bystrica
IV. štvrťrok 2011
05/12/2011Vybudovanie vodozádržných prvkov, Kremnica15 764,00Vodales, s.r.o., Študentská 20, 960 16 Zvolen
27/2011Oprava odkvapovej hrany strechy a osadenie nového zvodu na objekte Radnica, Kremnica1 000,00Jaroslav Drozd – JARDO, Matunákova 380/8,
Kremnica
28/2011Oprava 36 ks interiérových dverí v objekte MsKS, Ul. P. Križku1 440,00Ján Schwarz ml., Štefánikovo nám. 16/6, Kremnica
3/2011Dodávka a montáž PVC krytiny6 744,62JT – nábytok, s.r.o. Turček 274, Turček
4/2011Dodávka a montáž PVC krytiny1 264,06JT – nábytok, s.r.o. Turček 274, Turček
5/2011Dodávka a montáž PVC krytiny3 642,73JT – nábytok, s.r.o. Turček 274, Turček
III. štvrťrok 2011   
01/2011Odvodnenie povrchovej vody a prameňa – Ul. Sama Chalupk2 593,39Effe, s.r.o., Dolná 83/34,  967 01  Kremnica
02/2011Arboritstické práce na Ulici ČSA v Kremnici „Lipová alej v Kremnici“2 200,00Ing. Marcel Trnovský, Sagarmatha Co.
Bernolákova 25, 957 01  Bánovce nad Bebravou
II. štvrťrok 2011
01/2011Dodávka a montáž detského ihriska4 810,49KUPAS, s.r.o.,  013 24  Svinná 73
02/2011Odvodnenie povrchovej vody a prameňa – Ul. J. Horvátha 903/362 246,39Effe, s.r.o., Dolná 83/34,  967 01  Kremnica
03/2011Monitoring vôd a skládkových plynov – Skládka Ovčín3 164,40RNDr. Zdeněk Potyš, HGS – hydrogeoservis,Platanova 3229/23,  010 07  Žilina
04/2011Montáž a dodávka bezpečnostných sietí3 739,63BVH spol. s.r.o., Ul. Stavbárov 21,  971 01  Prievidza