Via Ferrata

Via Ferrata je do 1.5. 2020 UZAVRETÁ

https://www.visitkremnica.com/ferratovy-areal-komin-na-skalke-uzavrety/

 

 

Mesto Kremnica ďakuje cteným sponzorom: Agentúre pre rozvoj cestovného ruchu banskobystrického samosprávneho kraja – OOCR Stredné Slovensko, Nadácii EPH a OOCR Turiec Kremnicko za finančnú pomoc na vybudovanie visutého lanového mostu a lezeckej lanovej siete. Rovnako patrí poďakovanie Paľovi Rajčanovi, Liborovi Krajčimu a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri realizácii,  Ivanovi Petrášovi za osadenie výhľadového stĺpu. Vďaka spoločnému úsiliu zainteresovaných si môžeme užívať adrenalínové zážitky a krásne výhľady na pohoria Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, Poľanu, Kráľovu hoľu….

 

 

 

 

Ferratové sety si môžete požičať v Relax centre každý deň už od 9:00 hod.

t.č. 045/6742841, 0917 815 259
Cena požičanie je 10 €/4 hodiny alebo 20 € / celý deň. Pri požičaní je potrebné zložiť kauciu vo výške 50 €, ktorá bude vrátená po vrátení nepoškodeného setu.
Nezabudnite sa poistiť pre prípad zásahu HZS
Uložte si tiesňovú linku HZS 18 300.
Deti od 10 rokov môžu absolvovať via ferratové cesty v sprievode dospelej osoby.