Via Ferrata

Via Ferrata je od 1.6. 2020 opäť OTVORENÁ

https://www.visitkremnica.com/via-ferrata-komin-na-skalke-od-1.6.2020-opat-otvorena/

 

Mesto Kremnica,

ďakuje všetkým, ktorí  pomohli pri strážení  VIa  ferraty Komín na Skalke počas uzávery, ktorá trvala do 31.5.2020.

Oceňujeme ochotu  osobne byť v teréne v každom počasí, aby sme boli schopní dodržať nariadenie Štátnej ochrany prírody SR, Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana.

Chceme sa poďakovať aj pracovníkom CHKO Poľana, ktorí nám pomohli svojimi odbornými radami a tiež osobne prispeli k ustráženiu daného územia. Ešte raz veľká vďaka.

Zároveň chceme poprosiť návštevníkov, aby sa v danej lokalite správali k prírode korektne a zbytočne svojim krikom nevyrušovali zvieratá a vtáctvo.

 

Vedenie mesta Kremnica

 

 

 

Mesto Kremnica ďakuje cteným sponzorom: Agentúre pre rozvoj cestovného ruchu banskobystrického samosprávneho kraja – OOCR Stredné Slovensko, Nadácii EPH a OOCR Turiec Kremnicko za finančnú pomoc na vybudovanie visutého lanového mostu a lezeckej lanovej siete. Rovnako patrí poďakovanie Paľovi Rajčanovi, Liborovi Krajčimu a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri realizácii,  Ivanovi Petrášovi za osadenie výhľadového stĺpu. Vďaka spoločnému úsiliu zainteresovaných si môžeme užívať adrenalínové zážitky a krásne výhľady na pohoria Veľkej Fatry, Nízkych Tatier, Poľanu, Kráľovu hoľu….

 

 

 

 

Ferratové sety si môžete požičať v Relax centre každý deň už od 9:00 hod.

t.č. 045/6742841, 0917 815 259
Cena požičanie je 10 €/4 hodiny alebo 20 € / celý deň. Pri požičaní je potrebné zložiť kauciu vo výške 50 €, ktorá bude vrátená po vrátení nepoškodeného setu.
Nezabudnite sa poistiť pre prípad zásahu HZS
Uložte si tiesňovú linku HZS 18 300.
Deti od 10 rokov môžu absolvovať via ferratové cesty v sprievode dospelej osoby.