Vyhlásenie o prístupnosti

Mesto Kremnica

Prehlásenie o prístupnosti

Tvorca týchto internetových stránok (YARD STUDIO s.r.o.) prehlasuje, že boli vytvorené s prihliadnutím na  v súčasnosti známe a dostupné postupy tvorby webu, zamerané na prístupnosť webu (Best practices – Pravidlá pre tvorbu prístupného webu – táto metodika vhodne kombinuje ostatné známe celky pravidiel – Blind Friendly Web a WCAG 1.0). Používateľom webových stránok nie sú úmyselne kladené žiadne prekážky, ktoré by mohli prehliadanie stránok znemožniť. Ak napriek týmto postupom tvorby webu narazíte na problém v prístupnosti, kontaktujte nás a my sa pokúsime zabezpečiť nápravu.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014: VÝNOS Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Štruktúra informácií na stránkach bola vytvorená podľa odporúčaní špecifikácie W3C HTML 4.01 Transitional a vizuálne naformátovaná kaskádovými štýlmi (CSS 2.1) – vzhľad stránok a ich funkčnosť sú podriadené možnostiam handicapovaných užívateľov. Dodržanie vyššie zmienených noriem by malo zaistiť správne zobrazenie obsahu stránok vo väčšine dnes používaných prehliadačov a na väčšine zobrazovacích zariadeniach.

Výnimky

Mesto Kremnica si je vedomé nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy  pri niektorých ďalších zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Mesto tieto zmluvy zverejňuje v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Mesto Kremnica si je vedomé nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené Mestu výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky).

Ide o dokumenty, ktoré Mesto netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

Autorské práva

Spoločnosť YARD STUDIO  s.r.o. vyhlasuje v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z.  o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov, že na internetových stránkach je využívaný výlučne slobodný software  Open Source GPLv2 (a neskorší) od Free Software Foundation prípadne riadne zakúpené licencie pre niektoré moduly a pluginy.

Ostatné technológie prístupnosti

Tieto stránky využívajú technológie na zvýšenie kontrastu a zväčšenie písma

Webové sídlo

Webové sídlo bolo spustené dňa 1.4.2011

Kontakt na správcu obsahu

Mesto Kremnica,

Štefánikovo námestie 1/1,

967 01 Kremnica,

e-mail: zverejnovanie@kremnica.sk

web: www.kremnica.sk

Telefón: 045/ 678 27 14

Kontakt na technického prevádzkovateľa

YARD STUDIO s.r.o.

Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Telefón: +421 903 500 083

e-mail: support@yardstudio.eu

web: www.yardstudio.eu

Webhosting zabezpečuje:

Atlantis Systems s.r.o.,

Gorkého 6,

811 01 Bratislava,

email: trade@atlantis.sk