Zdravotníctvo

Upozornenie vzhľadom na mimoriadnu situáciu!

MUDr.Blahyjová, MUDR. Višňovský a MUDR.Palúch   oznamujú pacientom:

Z dôvodu ochrany  zdravia pacientov počas aktuálnej situácie  pandémie chceme upozorniť na opatrenia  v snahe minimalizovať kontakty chorých so zdravými.

1.pravidelne užívané lieky si objednávajte výlučne u svojho lekára  telefonicky a a lieky si možno  vyzdvihnúť nasledujúci deň v lekárni. Pacienti od  Dr.Blahyjovej  môžu  nadiktovať objednávku liekov aj  na odkazovač  telefónu 0456744834 a lieky vyzdvihnúť nasledujúci deň v lekárni.

2.Všetky vyšetrenia a odbery na ambulancii sa budú robiť len po predchádzajúcom telefonickom dohovore a objednaní na  čas.

3.Pacienti s kašlom, bolesťami hlavy, horúčkou nesmú vojsť do čakárne , musia  najprv telefonicky kontaktovať lekára.  .

Prosíme o rešpektovanie týchto pravidiel v záujme ochrany vášho zdravia a zabráneniu šíreniu infekcie.

Ďakujeme za rešpektovanie pravidiel.

MUDr.Blahyjová, MUDr. Višňovský, MUDr.Palúch

 

Pacienti s horúčkou, kašľom, musia vopred zatelefonovať na ambulanciu svojho lekára
a dôrazne ich žiadame, nech nevchádzajú v žiadnom prípade do priestorov čakárne !!!

Volajte nám na doleuvedené čísla!
Sme Vám telefonicky k dispozícii.
Dlhodobo užívané lieky objednávajte telefonicky

MUDr. Blahyjová 045-6744 834/využite aj náš odkazovať/
MUDr. Palúch 045-6742 122
MUDr. Višňovský 045-6744 225

Chránite tým seba a zdravotnícky personál!

Pohotovosť

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v Kremnici bola 1. 6. 2015 zrušená. Občanom je k dispozícii LSPP v Žiari nad Hronom každý pracovný deň, sviatky a víkendy.

LSPP pre deti a dorast – miesto výkonu: suterén Polikliniky v Žiari nad Hronom
Pondelok – piatok: 15.30 – 7.00 hod.
Sobota,nedeľa a dni pracovného voľna: 7.00 -7.00 hod. nasledujúceho dňa.
Telefónne číslo: 045/670 9130

LSPP pre dospelých – miesto výkonu: suterén polikliniky v Žiari nad Hronom
Pondelok – piatok 15.30 – 7.00 hod.
Sobota, nedeľa, dni pracovného voľna: 7.00 – 7.00 hod. nasledujúceho dňa.
Telefónne číslo: 045/670 9955

Stomatologická pohotovosť je najbližšie vo Zvolene – Lieskovská cesta 2298/4
Pondelok – piatok: 15.00 – 18.00 hod.
Sobota, nedeľa, dni pracovného voľna 8.00 – 13.00 hod.
Telefónne číslo: 045/533 1300

Ambulancie všeobecných lekárov
Ambulancia všeobecného lekára KREMZDRAV, s.r.o.
Lekár: MUDr. Dana Blahyjová
Sestra: Ľuba Mališová
Pondelok:06.3013.30 hod
Utorok:06.3015,30 hod
Streda:06.3012.30 hod
Štvrtok:06.3012.30 hod – návšt. služba: 13.00-15.00
Piatok:06.3012.30 hod.
Odber krvi06.30-7.00na objednanie
Prestávka na obed:12.30 – 13.00 hod.
Tel. 045/6744834

 

Ambulancia všeobecného lekára VADEMECUM, s.r.o.
Lekár: MUDr. Viliam Višňovský
Sestra: Katarína Erneková
Pondelok:07.30 – 12.00obed: 12.00-13.0013.00 – 15.30 hod.
Utorok:06.30 12.00 hod.
Streda:06.30 12.00 hod.
Štvrtok:06.30 12.00 hod.
Piatok:06.30 12.00 hod.
Utorok – piatok od 13.00 do 14.30 hod. administratíva, návštevná služba
Tel. 045/6744 225

 

Všeobecná ambulancia pre dospelých
Lekár: MUDr. Ivan Palúch
Sestra: Zuzana Víceová
Pondelok:07.0012.00 hod
Utorok:07.0012.00 hod
Streda:07.0012.00 hod
Štvrtok:09.0012.00 hod – 13.00 – 15.30 hod.
Piatok:07.0012.00 hod.
Prestávka na obed:12.00 – 13.00 hod.
Interné ambulancie
KREMZDRAV, s.r.o.
Lekár: MUDr. Dana Blahyjová
Sestra: Ľuba Mališová
Pondelok:13.3015.00 hod
Streda:13.3015.00 hod
Piatok:13.3015.00 hod
Na vyšetrenie sa objednáva.
Tel. 045/6744 834

 

Interná ambulancia pre dospelých
Lekár: MUDr. Ivan Palúch
Sestra: Zuzana Víceová
Pondelok:13.0015.30 hod
Utorok:13.0015.30 hod
Piatok:13.0015.30 hod
Tel. 045/6742 122

 

ORL ambulancia
Lekár: MUDr. Edita Barnová
Sestra: Bc. Ružena Hrmová, Mária Štyriová
Pondelok:15.0018.00 hod
Streda:15.0018.00 hod
Tel. 045/6742 256
Denne ordinuje v Žiari nad Hronom od 07.00 – 14.00 hod.
Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
KREMIENOK, s.r.o.  
Lekár: MUDr. Katarína Kvoriaková
Sestra: Marianna Žabková  
Pondelok:06.3015.00 hod
Utorok:06.3015.00 hod
Streda:06.3014.00 hod
Štvrtok:06.3011.30 hod
Piatok:06.3014.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.
Tel. 0911 465 685  telef.konzultácie medzi 11.00-12.00 hod.
Zubné  ambulancie
Zubná ambulancia   
Lekár: MUDr. Jana Draženská   
Sestra: Marta Mokrošová   
Pondelok:07.3014.00 hod 
Utorok:11.0017.45 hodobed 13.00 – 13.30 hod.
Streda:07.3014.00 hod 
Štvrtok:07.3014.00 hod 
Piatok:07.3012.00 hod 
Prestávka na obed: 12.00 – 13.00 hod.
Tel. 045/ 6744 860   

 

Zubná ambulancia  
Lekár: MUDr. Jozef Patsch
Sestra: Oľga Patschová  
Pondelok:07.1514.15 hod.
Utorok:07.1514.15 hod.
Streda:07.1514.15 hod.
Štvrtok:07.1514.15 hod.
Piatok:07.1512.00 hod.
Prestávka na obed: 11.45 – 12.30 hod.
Tel. 045/6744 885, 0905 210 219

 

Súkromná zubná ambulancia
Lekár: MUDr. Igor Račko   
Sestra: Daniela Repčoková   
Pondelok:13.0019.00 hod. 
Utorok:7.3012.00 hod.13.00-17.00 hod.
Streda:7.3012.00 hod.13.00-15.30 hod.
Štvrtok:7.3011.00 hod. 
Tel: 045/6744 037, 0905 440 151
Zubná technika
Laborantka: Jana Groschová, Bc. Zuzana Šurková
Pondelok:07.0015.00 hod.
Utorok:07.0015.00 hod.
Streda:07.0015.00 hod.
Štvrtok:07.0015.00 hod.
Piatok:07.0015.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.  
Gynekologická ambulancia
LAKME, s.r.o.  
Lekár: MUDr. Renáta Podobenová  
Pondelok:07.3015.00 hod.
Utorok:07.3014.30 hod.
Piatok:07.3014.00 hod
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.
Tel. 045/53 82 777, 0940 894 108
Chirurgická  ambulancia
Lekár: MUDr. Miroslava Stankovianska
Sestra: Tatiana Ihringová  
Pondelok:07.3014.00 hod.
Štvrtok:07.3014.00 hod.
Prestávka na obed: 12.30 – 13.00  
Tel. 0911 330 103  
Ambulancia fyziatrie,balneológie a liečebnej rehabilitácie
Lekár: MUDr. Miroslava Stankovianska
Sestra: Tatiana Ihringová  
Pondelok:14.0015.30 hod.
Štvrtok:14.0015.30 hod.
Diabetologická ambulancia
Lekár: MUDr. Zuzana Prachárová  
Sestra: Veronika Kušteková  
Piatok:07.0009.00 hod  odbery
diabetologické vyšetrenia každý nepárny piatok07.0015.30 hod
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.  
Tel. 045/6790 933  
Rehabilitácia
Sestra: Jarmila Straková, Mgr. Diana Antonyová
Pondelok:07.0015.00 hod.
Utorok:07.0015.00 hod.
Streda:07.0015.00 hod.
Štvrtok:07.0015.00 hod.
Piatok:07.0013.00 hod
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.  
Neurologická ambulancia
NEUROLOCUS, s.r.o.  
Lekár: MUDr. Soňa Liptáková PhD.
Pondelok:12.0018.00 hod.
Utorok:07.0014.00 hod.
Streda:07.0014.00 hod.
Štvrtok:07.0014.00 hod.
Piatok:07.0014.00 hod.
Prestávka na obed: 12.00 – 12.30 hod.
Tel. 0907 473 013  
Lekárne
  • Lekáreň Dr. Max, Dolná 49/21, Kremnica, Tel.: 045 / 321 44 13, E-mail: drmax-kr1@drmax.sk
  • Lekáreň Recept, Dolná 49/21, Kremnica, Tel.: 045 / 539 32 08, E.mail: kremnica@lekarenrecept.sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (ďalej len DD a DSS) Kremnica je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom (ďalej BBSK) ako rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Nachádza sa v krásnej podhorskej oblasti na okraji mesta Kremnica. Poskytujeme celoročný pobyt pre 34 prijímateľov sociálnych služieb (obyvateľov). Prispôsobujeme ich  individuálnym potrebám fyzických osôb, ktoré dovŕšili dôchodkový vek v zariadení pre seniorov (kedysi domov dôchodcov)  a fyzických osôb s duševnými poruchami, telesným a zmyslovým postihnutím v domove sociálnych služieb. Viac…

Opatrovateľská služba

Mesto Kremnica poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách opatrovateľskú službu občanom mesta. Je to terénna forma sociálnej služby v prirodzenom domácom prostredí občana, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby. Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi s trvalým pobytom v Kremnici, v jeho domácnosti.
Mesto Kremnica zamestnáva 6 opatrovateliek, ktoré pracujú v pracovných dňoch, pondelok až piatok, v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. (podľa úväzku opatrovateľky). Sociálna služba sa poskytuje formou úkonov, ktoré opatrovateľky vykonávajú v domácnosti občana.
Sú to úkony ako napr.
– sebaobslužné úkony – bežné úkony osobnej hygieny, kúpeľ,
– starostlivosť o domácnosť – nákup, jednoduché úkony spojené so starostlivosťou o domácnosť,
– príprava jedla, donáška obeda do domu,
– bežné upratovanie v domácnosti,
– starostlivosť o bielizeň,
– donáška uhlia, dreva,
– sprievod na lekárske vyšetrenie, vybavenie úradných záležitostí,
– dohľad.
Prijímateľ sociálnej služby (občan) platí úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a majetku. Výška úhrady za opatrovateľskú službu, poskytnutú občanovi v jednotlivých mesiacoch sa počíta na základe skutočne poskytnutých úkonov. Ceny úkonov, ktoré opatrovateľky poskytujú, sa pohybujú od 0,36 € po 1,11 € za úkon a deň.
Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Kremnici, P. Miková  alebo na č. t. 045/228 97 94.

Psychiatrická nemocnica profesora Matulaya v Kremnici

Pposkytuje psychiatrickú prevažne lôžkovú starostlivosť s 290 lôžokami. Viac…

Veterinári

Veterinárna ambulancia , Kremnica J. Horvátha 889/8 045/ 6743 449