Žltý minibus

ŽLTÝ MINIBUS DOČASNE NEPREMÁVA
Vzhľadom na obmedzenia súvisiace so zlou situáciou s covid – 19 a na základe diskusie v OOCR Stredné Slovensko, ako spolufinancujúceho danú službu, pristúpilo mesto Kremnica k pozastaveniu mestskej prepravy verejnosti do strediska Skalka pri Kremnici. Týmto krokom sa sleduje zníženie mobility, vyplývajúce z odporúčaní a príkazov ÚKŠ a RÚVZ.
Veríme, že danú službu, ktorá je pre naše stredisko, občanov a návštevníkov dôležitou prioritou, budeme môcť v čo najkratšom čase opäť poskytovať a využívať.
Ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

Skibus – zimná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1,50 €.

Kremnica – Skalka
8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Skalka – Kremnica
8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16,30

 

 

 

Cenník prepravného minibus Renault Master platný od 1.6.2019

 

TrasaCena Poznámka
Kremnica – Skalka1,50 € 
Skalka – Kremnica1,50 € 
Kremnica – Skalka spiatočný2,00 € 
Zájazd kilometrovné za 1 km 0,90 € 
Stojné 15 minút1,50 €Za každých započatých 15 min
Preprava bicykla0,50 €Za 1 ks

 

Prepravné podmienky :

 

  1. Prepravovať je možné len osoby sediace na sedadlách max. počet 15 osôb.
  2. Prepravné sa účtuje za obsadenie sedadla jednotne bez ohľadu na vek prepravovanej osoby,  taktiež sa neposkytujú  zľavy z dôvodu ZŤP.
  3. V minibuse je možné prepravovať len 1 detský kočík naložený cez zadné dvere v zadnej časti minibusu. Prepravné za kočík je vo výške rovnajúce sa preprave jednej osoby.
  4. Prepravovať batožinu je možné len takú ktorá neohrozí prepravované osoby a je možné ju uložiť do priestoru chodbičky medzi sedadlami. /Minibus nemá samostatný batožinový priestor/.
  5. Prepravovať v minibuse zvieratá je zakázané. Výnimka platí pre psov ktorí nesmú pri preprave ohroziť prepravované osoby /musia byť upevnené na vôdzke a musia mať nasadený náhubok/. Z premávku budú vyradení psi ktorí by spôsobili znečistenie minibusu alebo by ohrozovali prepravované osoby.

 

Prenájom minibusu na zájazd

            Objednávka minibusu na zájazd musí byť v písomnej pododobe doručená v pracovné dni t.j. pondelok až v piatok minimálne tri dni pred prenájmom minibusu  do kancelárie podateľne MsÚ alebo e-mailom na adresu autodoprava@kremnica.sk

  • kilometrovné   0,90 € / kilometer
  • stojné               1,50 € / za každých započatých 15 min.

Mesto Kremnica si vyhradzuje neposkytnutie minibusu na zájazd v termínoch vykonávajúcich zmluvnú dopravu alebo v prípade využitia pre vlastnú potrebu. Prenájom minibusu na zájazd sa poskytuje len vnútroštátne t.j v rámci Slovenskej republiky.

Bližšie informácie na tel.č. 045 6742 856, resp. e-mail: autodoprava@kremnica.sk

Uznesenie_cenník_bus

 

Cyklobus – letná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v letnej sezóne ako cyklobus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom parkoviska Jeleň. V prípade záujmu prejde na Skalku cez Krahule – zastávka pri obecnom úrade, odtiaľ pokračuje na parkovisko na Skalke. Minibus môže prepraviť naraz 4 bicykle na vonkajšom nosiči a pri voľnom mieste ďalšie 2 bicykle vo vnútri minibusu.

Kremnica – Skalka
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00

Skalka – Kremnica
10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16.30

 

Skibus – zimná turistická sezóna

Žltý minibus premáva v zimnej sezóne ako skibus v sobotu, nedeľu a sviatky medzi Kremnicou a Skalkou s odchodom z parkoviska Jeleň. Cestovné jednotné 1,50 €.

Kremnica – Skalka
8.00,10.00,11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16,00

Skalka – Kremnica
8.30,10.30,11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 16,30